Phantasialand

25 augustus met de familie naar Phantasia-land

Kosten: leden 20, – p.p.

Kinderen van leden t/m 12 jaar gratis.

Inschrijven voor 20 augustus, via de mail, graag leeftijd kinderen vermelden.

Vertrek bus Dorgelolaan: 8.00 uur Vertrek bus Neckerspoel: 8.15 uur Vertrek bus Fantasialand: 18.30 uur

info@pvdelichtstad.nl betalen voor 20 augustus op rekening NL35 INGB 0003 6092 45 t.n.v. pvdelichtstad o.v.v. naam en activiteit.