Ledenvergadering 28 februari 2018

  1 Opening.                                                                                                                              2 Mededelingen, afmeldingen en ingekomen stukken.                                3 Secretarieel jaarverslag 2017                                                                              4 Financieel jaarverslag 2017                                                                                      5 Begroting 2018                                                                                                                  6 Kascontrole 2017                                                                                                            7 Toevoeging huishoudelijk  regelement 2

     Pauze:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   8  Bestuurswisseling/ verkiezing. Indien nodig                                                 9  Benoemen kascontrole-commissie.                                                                 10 Benoemen verkiezings-commissie. Indien nodig                                     11  Agenda 2018                                                                                                           12  Rondvraag.                                                                                                                 13  Sluiting.

 De volgende bestuursleden zijn volgens rooster aftredend.

 Yke Lichthart                  herkiesbaar.                                                                  Nevilla Hazekamp        herkiesbaar.                                                                         

 info@pvdelichtstad.nl

 Aanvang 20.00 uur                                                                                                 Waar. Dorgelolaan. chauffeurs kantine.

 

Heerlijk eten bij de Griek, 13/20 maart in Geldrop.

13 maart en 20 maart uit eten bij de Griek Irodion                                   in Geldrop tegenover het ziekenhuis Bogardeind 17.

 U kunt op 1 van deze avonden inschrijven met e.v.t                                       uw partner.  Maximaal 60 personen per avond.

Alleen voor leden geen intro’s  eigen bijdrage € 10, – p.p. dit is inclusief 2 consumptiebonnen p.p. daarna drank voor eigen rekening.

U bent welkom om 19.00 uur.                                                                              Tip, achter de HEMA kunt u gratis parkeren.

 Inschrijven voor 1 maart via de mail, info@pvdelichtstad.nl               En het bedrag graag overmaken op rekening                                         NL35 INGB 0003 6092 45                                                                                   t.n.v. pvdelichtstad o.v.v. naam en activiteit.

Geef de datum van deelname ook door via mail.

 

Computer problemen ?

pcprobleem

Elke tweede woensdag van de maand kun je terecht bij de computerclub voor al je problemen met computers en randapparaten.

 In 2018 op de volgende woensdagen van 19.00 tot 22.30 uur bent u welkom op.

  •  14 maart
  •  11 april
  •   9 mei
  •  13 juni
  •  juli / augustus vakantie
  •  12 september
  •  10 oktober
  •  14 november
  •  12 december

In Wijkcentrum ’t Slotje aan het Kastelenplein. De computerclub zit over het algemeen in zaal 2.

Consumpties zijn tegen heel schappelijke prijzen te bestellen aan de bar.

Uiteraard ben je ook welkom om anderen te helpen, of voor een gezellig praatje.